DİRİLİŞ: Üç Kuşaktan Bir Kuşatma Denemesi


FERHAT ÖZGÜR – KIVANÇ GÖKMEN – MUSTAFA KULA

21.09.2018 – 27.10.2018

Merdiven Art Space sezonu, hoca-öğrenci dayanışmasını üç farklı kuşaktan irdelemeyi hedefleyen mekâna özgü bir proje ile açıyor. Ferhat Özgür’ün, çeşitli dönemlerde öğrencileri olmuş Kıvanç Gökmen ve Mustafa Kula ile ortak çalışmasından doğan sergi, çıkış noktasını Özgür’ün “Diriliş” isimli videosundan alıyor.  Merdiven Art Space için özel olarak kurgulanan sergide, üç ayrı kuşağı ve disiplini temsil eden sanatçıların kolektif üretimlerindeki çakışma ve kesişme noktaları ele alınıyor. 21 Eylül – 27 Ekim tarihleri arasında izlenebilecek “DİRİLİŞ: Üç Kuşaktan Bir Kuşatma Denemesi”, sanatçıların mekânı üç ayrı yaklaşımla kuşatmasına sahne oluyor: İronik, Trajik, Dramatik.

Ferhat Özgür, İstanbul’da ilk kez gösterilecek olan “Diriliş” (2012) isimli çift kanallı videosunda, ölüm ve yok oluş kavramlarını gotik bir ritüel ile görselleştirirken; Kıvanç Gökmen, hoca ve öğrenci ilişkisini sanat tarihsel bir göndermeyle ironik bir şekilde somutlaştırıyor. Fonda, Bach’ın “Magnificat” yapıtını dinleyerek izlediğimiz videoya eşlik eden fotoğraf; Warhol ve Basquiat gibi ikonik iki ismin sanatçı kimliklerinden sıyrılıp sembolik bir mücadeleye giriştiği anlardan ilhamını alıyor. Mustafa Kula ise yenilikçi desen anlayışını duvarlara aktardığı mekâna özgü çalışmasıyla; video ve fotoğrafta vurgulanan geçicilik, sonsuzluk, direnç, ezeli-ebedi gibi kavramların birbirine evrildiği diriliş temasını, dinamik bir duvar resmi ile görsel anlamda zenginleştiriyor. Sergideki işlerin hem öznesi hem de yaratıcısı pozisyonunda bulunan sanatçılar, birbirinden ayrı medyumlarda, salt üretimin menfaatine dair ortak bir söylem geliştirmenin önemini gözler önüne seriyor. Öğretici ile öğrenci arasındaki mücadelenin dönüşümü sonucu ortaya çıkan işbirliği, zıt kavram ve imgelerin diyaloğuyla taçlanıyor.

Videolarında kavramsallığın en derin formunu yansıtan Ferhat Özgür; bir tarafta desen odaklı sanat pratiğiyle resmin gücünü anımsatan Mustafa Kula, diğer tarafta referanslar üzerine kurulu çalışmasıyla deneyselliğin heyecanını yansıtan Kıvanç Gökmen ile birlikte, kuşaklar ve disiplinlerarası bir projeye imza atıyor.

 

Bir cevap yazın